29 Temmuz 2015 Çarşamba

ELGİZ Çağdaş Sanatlar Müzesi "Plaza Çalışanı" / "Plaza Worker"


ELGİZ Çağdaş Sanatlar Müzesi "Plaza Çalışanı" / "Plaza Worker"
 
"Sandalye" / "Chair"
150 x 50 x 50 cm
Metal / Metal, 2015 

 
"Tuzak" / "Trap"
 100 x 65 x 0,5 cm
Metal / Metal, 2015

TUZAK

TDK Genel Sözlüğünde “Tuzak: Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo” olarak tanımlanır.
Görmenin sadece retinal bir eylem olmadığını aynı zamanda nesnenin fiziksel özellikleri üzerinden diğer duyularımızı da sezgisel olarak harekete geçirdiğini vurgulayan Pallasmaa’da olduğu gibi “Tuzak” adlı bu çalışmada izleyiciye gösterilenin, gözün gördüğünün ötesinde farklı ilişkilerinin de sorgulanması amaçlanmıştır. İzleyiciyi genelde düştüğü “optik tuzak”tan sıyırmayı hedefleyen bu çalışmada  görünenin dışında ortaya çıkarılması gereken gerçeklik vurgulanmıştır.

TRAP
In TDK Dictionary “Trap” defined as “conspiracy or setting in order to put someone in a hard or dangerous situation”.
As it is indicated in Pallasmaa, seeing is not only an optical act but also it is a stimulant that activates our other senses in the level of perception through physical properties of objects. In this work titled as “Trap”, it is aimed that beyond seeing different relation of the displayed object should be questioned by the viewer. This work’s target is to keep the viewer away from “the optical trap” in which the s/he generally falls, thus the truth which should be revealed is emphasized instead of visible.

 


 
 
 
 
 
 
"Ne Görüyorsan O"  /  "What You See is What You Get"
120 x 80 x 30 cm Metal, 2015
 
Göz merkezli bir iktidarın yıkımı, görünenin ötesinde akıl ile kavramanın gerekliliğini ortaya koyan bir tür “egzersiz alanı” olarak düşünülen bu çalışma, kendisini izleyici ile karşılaştığı konuma göre,yanılsama ve yanıltmaca üzerinden düzenlerken, iç-dış, uzak-yakın gibi kavramların gözün hâkimiyetinden alınıp aklın hâkimiyetine sunulması için oradadır.
 
// This work, thought as an area of practice in which necessity of compression with reason and demolishment of eye centered authority becomes clear, organizes itself according to its condition of  confrontation with viewers by concerning illusion and fallacy. The concepts inside-outside, close-distant are taken from the realm of eye put in the domination of reason.

 

 

15 Haziran 2014 Pazar

 
 
"İlüzyon" / "Illussion"
200 x 70 x 10cm
Transmisyon Çeliği / Stainless Steel, 2014
 
 

14 Haziran 2014 Cumartesi

 
"Merdiven" / "Stairs"
350 x 300 x 100 cm
Transmisyon Çeliği / Transmission Steel, 2013

12 Haziran 2014 Perşembe

 
"Bir varmış, Bir Yokmuş" / "Once Upon a Time"
50 x 70 cm Dijital Baskı / Digital Printing, 2013
 
 

 
"Duomo" / "Duomo"
260 x 190 x 100 cm
Transmisyon Çeliği / Stainless Steel, 2013


 
"Eğik Sütun"
600 x 150 x 150 cm
Metal / 2013
 
"Priz" / "Socket"
10 x 10 x 8 cm
Karışık Teknik / Mixed Media, 2013


"Faraş ve Tabure" / "Dustpan &Taboret"
Mixed Media / 30 x 55 x 5 cm- 50 x 40 x 15 cm, 2012

 

11 Haziran 2014 Çarşamba

 
"Kara Kutu I" / "Black Box I"
30 x 24 x 8 cm
Karışık Teknik / Mixed Media, 2013


 
"Louvre" / "Louvre"
70 x 144 x 8 cm
Karışık Teknik / Mixed Media, 2013

 
"Neptün" / "Neptune"
105 x 215 x 8 cm
Karışık Teknik / Mixed Media, 2013


"Portal / Portal"
280 x 110 x 20 cm 
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel, 2011
 
 
 
 
"Brunelleschi'nin Sütunu" / "Brunelleschi's Column"
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel, 310 x 65 x 65 cm, 2011


"Önü Aslında Arkası I" / "Front Actually Back I"
Stainless Stell  / Paslanmaz Çelik, 240 x 140 x 50 cm, 2011
 
"Önü Aslında Arkası II" / "Front Actually Back II"
280 x 150 x 150 cm
Transmisyon Çeliği / Transmission Steel, 2011
 
 
 

31 Temmuz 2013 Çarşamba


"Üç Pencere" / "Three Windows"
Paslanmaz Çelik/ Stainless Steel, 300 x 100 x 10 cm, 2011

15 Ekim 2012 Pazartesi

 
"Kilit Taşlı Pencere" / " Window with a Keystone"
100 x 80 x 20 cm, 2011